Kvalitetspolicy

 

Sven Andersson Traktor AB utför allt arbete med höga krav på kvalitet och god arbetsmiljö.
Personalen tar ansvar för egna arbetsuppgifter. Företagets strävan är att hålla en god planering
och vara effektiv. Vi håller de arbetstider som är fastställda. Vi tar ansvar för att sköta företagets
maskiner, verktyg och redskap. Vi är pris- och kostnadsmedvetna.

 

 

Miljöpolicy

 

Sven Andersson Traktor AB ska följa gällande miljölagstiftning och driva sin verksamhet inom
ramen för uppställda miljökrav från kunder. Vi strävar efter att uppnå minskad miljöpåverkan.
Genom att fortlöpande förbättra maskinpark, metoder och rutiner förebygger vi föroreningar
och skapar ett hållbart samhälle.